Standardy Ochrony Małoletnich

W naszej placówce, z dniem 21 marca 2024r.,wchodzą w życie Standardy Ochrony Małoletnich.

Prosimy o zapoznanie się z nimi i złożenie podpisu na listach w szatni.

Standardy Ochrony Małoletnich dostępne będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Przedszkola               w zakładce „Dokumenty”

Skip to content