DYŻUR WAKACYJNY  

Opłata za dyżur wakacyjny
Stawka dzienna 14 zł x ilość dni dyżuru

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego:
02 1030 1508  0000 0005 5071 0064

___________________________________________________________________________________________

W lipcu i sierpniu 2024 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę

przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola/szkoły.

Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

Więcej informacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/aktualnosci2

Nasze przedszkole dyżuruje w okresie: od 01.07 do 19. 07. 2024r.

 

Dziś na stronie Biura Edukacji zostaną opublikowane terminy dyżurów wakacyjnych w przedszkolach zaplanowane

na lipiec – sierpień 2024r.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.
harmonogram zapisów

Data: od – do Etap zapisów/czynność rodzica
3 kwietnia
od godz. 12.00
 19 kwietnia
do godz. 20.00
Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.-       dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;-       dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki “Zarejestruj się”
 

 

3 kwietnia
od godz. 12.00

 

 

22 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

 

 

9 maja

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

 

 

9 maja

 

 

 

23 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
28 maja

godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca
29 maja

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
31 maja

godz. 9.00

5 czerwca
do 16.00
Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
6 czerwca 11 czerwca Rozpatrywanie przez dyrektora wniosków o przyjęcie
na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
12 czerwca od 13.00 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
13 czerwca

godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

Skip to content