sówkia1

Angielski

poniedziałek: 9.50 -10.20  Rytmika

Środa: 13.50 – 14.20
Piątek: 10.50 – 11.20Tańce
od 13.15 do 13.45

26.02
8.04, 22.04, 29.04
6.05, 13.05, 20.05
6.06Biblioteka (w czwartek) od 9.00  do 10.00

       11.04;  16.05;   13.06   2024r.


KWIECIEŃ
Tematy kompleksowe:
1. Wiosenne powroty
2. Wiosnna na wsi
3. Dbamy o przyrodę

DZIECKO:
– wysłucha opowiadania H. Zdzitowieckiej pt.: „Gdzie budować gniazdo?”
– pozna literę  j , J małą i wielką, drukowaną i pisaną
– nauczy się piosenki pt.: „Wołanie wiosny”
– wymieni nazwę ptaków powracających do nas wczesna wiosną
– dzieli na sylaby i na głoski słowa: jajka, Jagoda
– dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10
– układa działania do podanych zadań, odczytuje je
– wymienia cechy ptasie wilgi
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– obserwuje przyrodę we wszystkich porach roku
– omawia wygląd i zwyczaje szpaka
– wysłucha opowiadania M. S. Zaremby pt.: „Uparty kogut”
– pozna literę ż, Ż małą i wielką, drukowaną i pisaną
– nauczy się piosenki pt.: „Na podwórku”
– rozpozna i nazywa wybrane zwierzęta z wiejskiego podwórka
– dostrzega, że – mimo różnic w ułożeniu – drogi są nadal tej samej długości
– mierzy dywan stopa za stopa, krokami
– reaguje ustalonymi ruchami na podane sygnały
– stosuje różne metrum podczas rytmizowania tekstu
– maluje sceny realne
– stosuje nową technikę – malowania na porowatym podłożu
– pozna produkty otrzymywane od zwierząt z wiejskiego podwórka
– utrwali nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka
– rozpozna i nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze potrzebne na wsi, wyjaśnia ich zastosowanie
– wysłucha opowiadania A. Widzowskiej pt.: „Strażnicy przyrody”
– pozna literę h, H małą i wielką, drukowaną i pisaną
– wypowiada się na temat dbania o lasy
– układa schematy i modele słów: hamak, Hubert
– rozpoznaje i nazywa wybrane litery
– nauczą się piosenki pt.: „Ochroń Ziemią”
– segreguje obrazki kwiatów według koloru, wielkości, kształtu
– liczy w dostępnym mu zakresie
– wykonuje papierowy pojemnik na śmieci
– segreguje śmieci
– odczytuje instrukcję, zakłada hodowlę hiacyntów
– dba o przyrodę (nie śmieci, nie łamie gałęzi)
– dba o przyrodę

PIOSENKI

„Wołanie wiosny”
I. Dzisiaj w drodze do przedszkola
już zielone były pola,
a bociany klekotały,
bo na łąkę przyleciały.

Ref.: Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące. (2x)

II. Na gałązkach pierwsze pąki,
a na pąkach pierwsze bąki.
Żabki skaczą, a skowronek
śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

Ref.: Zielona wiosenka…

III. Na spacerze zobaczymy,
czy już nigdzie nie ma zimy.
Teraz wiosna rządzić będzie,
z czego bardzo się cieszymy!

Ref.: Zielona wiosenka…

 

„Na podwórku”
I. Na podwórku na wsi
jest mieszkańców tyle,
że aż gospodyni trudno
zliczyć ile.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki,
i indyki, i indyczki.
Jest tu kwoka z kurczętami,
mama kaczka z kaczętami.
Piękny kogut Kukuryk
i kot Mruczek,
i pies Bryś.
Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę,
hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul
– podwórkowy chór.

II. Koń kasztanek w stajni,
a w oborze krowa,
tam w zagrodzie owce
i brodata koza.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

III. A tu są króliki
i duże, i małe,
łaciate i szare,
i czarne i białe.

Ref.: Kury, gęsi i perliczki…

 

„Ochroń Ziemię”
I. Mieszkamy na wielkiej kuli.
Ta kula to nasza Ziemia.
Dorośli ciągle na tej Ziemi
chcą wszystko zmieniać.
Wycinają drzewa,
śmiecą na leśnej łące,
czarny dym z kominów leci
i zasłania słońce.

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.
Ty i ja – jest tu dzieci wiele.
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci
zadbają o piękno Ziemi,
to wszystko skończy się szczęśliwie,
nic się nie zmieni.
W ogromnym kosmosie
Ziemia się nie zgubi,
gdy ją każdy mały człowiek
nauczy się lubić.

Ref.: Ochroń Ziemię…

Skip to content