sówkia1„Bajki o emocjach”
od 9 do 9.45

  29.09
5.10/ 9.10/ 13.10/ 19.10Biblioteka (w czwartek)

 12.10;  16.11;  14.12   2023r.
 11.01;   08.02;   14.03;   11.04;  16.05;   13.06   2024r.  Rytmika

Środa: 13.50 – 14.20
Piątek: 10.50 – 11.20Tematy kompleksowe:

1. To jestem ja
2. Moja grupa
3. Moja droga do przedszkola
4. Idzie jesień,… przez las, park

– rozpoznaje kolegów i koleżanki z grupy,
– mówi prostymi zdaniami,
– czuje się bezpiecznie w przedszkolu,
– rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajduje się w przedszkolu,
– dostrzega podobieństwa między sobą, a rodzicami,
– aktywnie uczestniczy w ćw. gimnastycznych,
– wypowiada się na temat wakacji,
– wymienia ważniejsze regiony Polski,
– nauczy się wiersza i piosenki „O sowie” 
– wykona pracę plastyczną „Sowa”,
– wymienia narządy zmysłów,
– wskazuje i nazywa części ciała,
– wymienia ważniejsze stany emocjonalne- złość, smutek, strach, radość,
– wypowiada się na temat wyglądu swojej sali,
– określa położenie zabawek,
– wykonuje papierową bluzkę,
– nauczy się piosenki „Dziękuję, proszę, przepraszam”
– wskazuje swoją lewą stronę i prawą stronę,
– wspólnie z innymi dziećmi wykonuje pracę „Grupowe drzewko dłoni”,
– wspólnie tworzy kontrakt grupy,
– dokonuje analizy i syntezy na poziomie sylaby (głoski),
– wymienia zasady zachowania się w grupie,
– wysłucha opowiadania A. Widzowskiej pt.: „Linie papilarne”,
– zna wybrane zasady ruchu drogowego,
– wie, jak należy przechodzić przez ulicę, przy jakim świetle sygnalizacji świetlnej,
– rozpoznaje i nazywa koło,
– segreguje koła według wielkości,
– nauczy się piosenki pt. : „Ruch uliczny”,
– określa liczbę słów wyrazach,
– rozpoznaje i nazywa wybrane znaki drogowe,
– wykonuje wybrany znak drogowy,
– wysłucha opowiadania pt. „Moja droga do przedszkola” M. S. Zaremby
– rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny, zwierzęta spotkane w parku
– wymienia oznaki jesieni
-wysłucha opowiadania pt. „Jesienna wyprawa” A. Widzowskiej 
– wykonuje przestrzenne, jesienne drzewo
– wymienia kolory spotkane w przyrodzie jesienią
– wykonuje ludziki z tworzywa przyrodniczego
– liczy w zakresie sześciu
– wymienia wybrane grzyby: jadalne i trujące
– nauczy się wiersza pt.: „Gdzie jesteś, jesieni?” H. Zdzitowieckiej
– dzieli nazwy obrazków (trzygłoskowych, czterogłoskowych) na głoski

Wiersze „Sówki”
My jesteśmy małe sówki,
wszyscy mamy mądre główki.
Do przedszkola przychodzimy
– tu bawimy się, uczymy.
W rytm klaszczemy do muzyki.
Lubimy zajęcia z matematyki.
Zatańczymy, zaśpiewamy.
W teatrzyku też zagramy.
Odróżniamy krzew od drzewa
– podpowiadać nam nie trzeba!.
My trawników nie depczemy
i gałązek nie łamiemy.
Nigdy w lesie nie krzyczymy,
śmieci też  nie zostawimy!.
Środowisko szanujemy,
bo na co dzień w nim żyjemy.
Co to znaczy słowo “Wisła”?.
dla nas to rzecz oczywista!.
My mieszkamy nad tą rzeką
i jesteśmy wszyscy EKO.
Dla nas zawsze ważna zgoda,
bo… na kłótnie czasu szkoda!.

„Gdzie jesteś, jesieni?”
Tu jestem.
W suchych liściach
lecących z szelestem,
w barwnych liściach,
czerwonych i złotych,
co na ziemię się kładą pokotem.
Z dębu strząsam
dojrzałe żołędzie,
babim latem przystrajam gałęzie,
ptakom wskażę bezpieczne
dróg szlaki,
jeże do snu utulę
pod krzakiem.
Mgły wieczorem
nad wodą rozłożę
i przed zimą odejdę
za morze.

PIOSENKI
„Sowa” Małgorzata Kosik
Ref: Mała sowa mądra jest,
mała sowa wszystko wie.
W oczach jej zobaczysz świat.
Leśny nocny piękny ptak.
Kiedy wszystkie dzieci śpią
Sowa mówi hoo hoo hoo.
I zaczyna opowiadać.
Co widziała  i słyszała.

I. Ona wie, gdzie są jagódki,
gdzie mieszkają krasnoludki.
Muchomory, dobrze zna,
gdzie kryjówkę lisek ma.
Kiedy zgubisz w lesie ślad
Sowa, tylko drogę zna.

Ref:

II. Wszystko wie o starym lesie.
Gdzie śpią małe nietoperze.
Opowiada o sarenkach
o wiewiórkach  znad bagienka.
Kiedy zgubisz w lesie ślad.
Sowa tylko drogę zna.

„Dziękuję, proszę, przepraszam”
1. Każdy zna te słowa,
słowa bardzo piękne,
słowa, dzięki którym
żyje się przyjemniej.

Ref. Dziękuję, proszę, przepraszam
czarodziejskie słowa trzy,
mówię je bardzo często
i często je mówisz ty.

2. Uczę brata, siostrę,
jak się zachowywać,
jak ładnie poprosić,
kiedy podziękować.

Ref. 

3. Kiedy przez przypadek
kogoś obrazimy,
to go zawsze grzecznie
pięknie przeprosimy.

Ref. 

 

 

 

Skip to content