Opłaty

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o wpłaty za żywienie  na konto

nr:  02 1030 1508 0000 0005 5071 0064   (w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka)

Przypominamy, że na konto bankowe wpłacamy tylko opłaty za wyżywienie. Wpłaty na konto bankowe należy dokonywać z dokładnością do 0,01 PLN Termin opłat do 10-tego dnia miesiąca. Prosimy o terminowe wpłaty.

e-mail w sprawie opłat za przedszkole: jsobien@eduwarszawa.pl (Kierownika administracyjno-gospodarczy)

Skip to content