. SKRZATY 

Grafika wektorowa Skrzat, obrazy wektorowe, Skrzat ilustracje i kliparty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MARZEC
(Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne)

Krąg tematyczny: Chciałbym być muzykiem
–  zakładanie ubrań, butów,
– spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
– rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
– nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
– rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, zelementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu,
chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
-podejmowanie prób wspólnych zabaw,
-nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,
– przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
– nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie.
– spacerowanie w pobliżu przedszkola,
– słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
– rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów,
– papieru lub stukanie przedmiotami,
– słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
– obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
– uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
– wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów,
– organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
– obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Krąg tematyczny: Bawimy się w teatr
–  odkładanie prac na półki indywidualne,
– korzystanie z toalety,
– nabywanie koordynacji ruchowej,
– nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
– rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
–  naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
– współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
– poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
– doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi,
– odpowiadanie na pytania,
– spacerowanie w pobliżu przedszkola,
– uważne słuchanie rozmówcy,
– wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
– wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków,
– stosowanie gestów jako znaków umownych, np. palec wskazujący na ustach jako prośba o zachowanie ciszy,
– zwracanie uwagi na niewerbalny sposób porozumiewania się,
– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
– oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu,
– rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
– naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.
– ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
– reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
– budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
– układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
– obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Krąg tematyczny: Wiosna idzie przez świat
– udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
–  zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
–  rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
–  nabywanie koordynacji ruchowej,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
– naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów
poruszania się zwierząt,
–  sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia,
– poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
– dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
–  współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
– mówienie o swoich potrzebach,
– spacerowanie w pobliżu przedszkola,
–  słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
– różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
–  maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
– powtarzanie krótkich rymowanek,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
– rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
– podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
– ustalanie kolejności wykonywania czynności,
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
– liczenie palców, przedmiotów itp.,
– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu,
powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy),
– układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.

Krąg tematyczny: Wielkanoc
– korzystanie z toalety,
– spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
– rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
– nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
– naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
– dzielenie się swoimi przeżyciami,
– podejmowanie prób wspólnych zabaw,
– mówienie o swoich potrzebach,
– spacerowanie w pobliżu przedszkola,
– maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku,
– swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
– obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych,
– rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,
– ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
– liczenie palców, przedmiotów itp.,
– porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic,
– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu,
– powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).

 

 

Skip to content