JEŻYKI 

See the source image

._______________________________________________________

Drodzy rodzice, w tym roku szkolnym nasza grupa bierze udział
w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Zabawa sztuką”.

Fotorelację z zajęć znajdziecie w galerii, gdzie będziemy wstawiać kolejne zdjęcia z realizacji zadań. 

_______________________________________________________

Zajęcia biblioteczne dla JEŻYKÓW

W tym roku szkolnym dzieci z naszej grupy będą uczestniczyły w cyklu zajęć w Bibliotece Publicznej przy ul. 1 sierpnia 36A
Terminy wyjść: 13.10.2023r., 8.12.2023r., 9.02.2024r., 12,04.2024r., 14.06.2024r.

_______________________________________________________

RYTMIKA

środa – 13:20 – 13:50
piątek – 10:20 – 10:50

_______________________________________________________

Drodzy Rodzice

Prosimy o przyniesienie dzieciom do przedszkola strojów na gimnastykę (koszulka z krótkim rękawem i krótkie spodenki- jest ciepło).
Ubrania powinny być podpisane, ponieważ czasami lubią zmieniać właściciela 🙂

Koszulkę i spodnie włożone do worka dzieci przynoszą do sali 🙂

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Nauczycielki

_______________________________________________________

 

 

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:
1. Witaj przedszkole
2. Razem jest weselej
3. Nasze emocje i uczucia
4. Powitanie jesieni

W tym miesiącu, dziecko między innymi:
podejmie próby nazywania emocji,
opowie, jak spędziło wakacje,
ułoży sudoku
spróbuje rozpoznawać głos kolegów i koleżanek,
zaznaczy liczbę sylab w wyrazach,
utrwali obraz graficzny swojego imienia,
policzy zabawki w sali,
dowie się, w jaki sposób tworzy się lapbook,
pozna piosenkę „Przedszkole pod topolą”,
rozwinie umiejętność poruszania się w przestrzeni – w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu,
podejmie próby czytania globalnego (nazwy zabawek).
pozna zasady gry w kręgle.
pozna zasady kalkowania obrazków,
ukształtuje pojęcia liczby,
zagra w orkiestrze dziecięcej,
wspólnie z całą grupą ustali kodeks przedszkolaka,
odwzoruje elementy zbioru.
pozna zamiłowania i upodobania swoich kolegów, odkryje swoje mocne strony,
uświadomi sobie, że każdy konflikt można rozwiązać na drodze pokojowej,
rozwinie umiejętność opowiadania,
pozna wierszyk z pokazywaniem „Przedszkole”,
będzie współtworzyć „Drzewko przyjaźni”,
zakoduje liczbę sylab w wyrazach,
wykryje nonsensy na obrazkach,
dobierze rymy do podanego słowa,
rozwinie umiejętność klasyfikowania zbioru,
narysuje przyjaznego stworka.
rozwinie umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby i scalania sylab w jeden wyraz,
weźmie udział w scenkach dramowych,
odkoduje zaszyfrowaną instrukcję,
zaprojektuje i wykona karty do gry w memory,
wysłucha pierwszą głoskę w podanych wyrazach
policzy wyrazy w zdaniach,
weźmie udział w ćwiczeniach i zagadkach słuchowych,
pobawi się w kalambury,
pozna pląs „Mało nas” i „Miała baba koguta”,
narysuje figury na podłożu w kropki
weźmie udział w szeregu ćwiczeń ruchowych z szarfą,
stworzy grupowy obrazek wspólnie z innymi dziećmi,
wysłucha pierwszą i ostatnią głoskę w słowie
weźmie udział w tworzeniu gry planszowej, domina
weźmie udział w tworzeniu mapy pojęciowej „Las”,
zakoduje przebieg bajki.
policzy „na oko” elementy zbioru, porówna liczebność elementów zbioru,
dokończy rozpoczęte zdanie.
uświadomi sobie różnorodność emocji, których doświadczamy,
rozpozna, nazwie, zobrazuje emocje.
rozwinie umiejętność rozpoznawania emocji,
ułoży wzór z figur geometrycznych,
stworzy improwizacje ruchowe z chustką,
dowie się, jak powstaje cień,
policzy głoski w słowach,
ustali kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej.
ułoży zdania z podanymi słowami,
weźmie udział w wycieczce do parku,
obejrzy pod lupą jesienne liście,
odwzoruje drugą połowę liścia,
pobawi się w teatr wyciętymi sylwetami.
pozna wiersz „Jesień”,
wykona wiatraczek z kartonu,
pozna nazwy kilku drzew i ich owoców,
użyje nazw liczebników porządkowych,
namaluje obrazek do muzyki klasycznej,
wymyśli opowiadanie związane z podanym przedmiotem,
podporządkuje się regułom zabawy wykonując „przekorne ruchy”
posłuży się pojęciami: na, pod, za, obok, w, na,
zastosuje zdrobnienia i zgrubienia w słowach,
pokoloruje sylwetę wiewiórki wg kodu,
podejmie próby mierzenia odległości wspólną miarą,
ułoży kompozycję z materiału przyrodniczego.

Przedszkole pod topolą
Są na świecie ogromne wieżowce,
autostrady i duże ulice,
tyle domów,
i mieszkań, i ludzi,
że paluszków nie starczy, by zliczyć.

Ale jedno jest przedszkole pod topolą –
to przedszkole, w którym zawsze jest wesoło,
tu gdzie każde dziecko śmieje się do dziecka
i gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka.

Są przedszkola jak chatki z piernika,
okna mają wesołe jak słońce,
a w ogródkach
drewniane koniki
i huśtawki na wietrze tańczące.

Ale jedno jest przedszkole pod topolą…

Miała baba koguta

Miała baba koguta, koguta, koguta.
Wsadziła go do buta, do buta, siedź!
O mój miły kogucie, kogucie, kogucie
kogucie, kogucie, kogucie.
Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie,
w tym bucie, w tym bucie jest?

Miała baba indora, indora, indora.
Wsadziła go do wora, do wora, siedź!
O mój miły indorze, indorze, indorze
indorze, indorze, indorze.
Jakoż ci tam w tym worze, w tym worze,
w tym worze, w tym worze jest?

Miała baba prosiaka, prosiaka, prosiaka.
Wsadziła go do saka, do saka, siedź!
O mój miły prosiaku, prosiaku, prosiaku
prosiaku, prosiaku, prosiaku.
Jakże ci tam w tym saku, w tym saku,
w tym saku, w tym saku jest?

.

 

 

 

 

 

Skip to content