Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.30.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:15
Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań według własnych pomysłów. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania dla dzieci mających problemy i dla dzieci zdolnych. Wspólna zabawa z udziałem nauczyciela.

8:15 – 8:30
Przygotowanie do śniadania – doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

8:30 – 9:00
Śniadanie – kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9:00 – 10:00
Zajęcia dydaktyczne zorganizowane i kierowane przez nauczyciela rozwijające mowę i myślenie, doskonalące sprawności umysłowe i manualne – zajęcia grupowe z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych (poznawanie siebie i otaczającego świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej, budowanie systemu wartości, inspiracja twórczych zachowań dzieci /współpraca w grupie).

10:00 – 10:45
Bawimy się razem- aktywność jednolita i zróżnicowana inspirowana przez nauczyciela (w sali lub w ogrodzie)- zabawy i sportowe (ćwiczenia kształtujące postawę), spacery i wycieczki (obserwacje przyrodnicze), zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

10:45 – 11:00
Przygotowanie do obiadu- doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

11:00 – 11:20
Obiad (zupa) -ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

11:20 – 12:20
Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe na terenie ogrodu przedszkolnego. Spacery i wycieczki – tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.
Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci; obserwacja pedagogiczna; praca indywidualna.

12:20 – 12:30
Przygotowanie do obiadu – doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

12:30 – 13:00
Obiad (drugie danie) – kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

13:00 – 14:15
W grupach młodszych – odpoczynek poobiedni (słuchanie ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej)

W grupach starszych – zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek. Kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, tematyczne konstrukcyjne, dydaktyczne, (praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie).

14:20 – 14:30
Przygotowanie do podwieczorku – doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience.

14:30 -15:00
Podwieczorek- kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

15:00 – 17:30
Stwarzanie sytuacji sprzyjających dowolnej zabawie dzieci, wymiana informacji, spostrzeżeń. Praca indywidualna mająca na celu zniwelowanie niedociągnięć oraz rozwijanie umiejętności już opanowanych.  Zabawy na terenie ogrodu lub w sali w zależności od pory roku.

Skip to content