Więcej Wiem Mniej Choruje

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych

Nasze przedszkole przystąpiło do programu „Więcej wiem, mniej choruję” pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w m.st. Warszawie.
W programie udział wezmą grupy: skrzatów, krasnali, wiewiórek, sówek.

Cel główny programu jest zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych a także:

  • Zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny.
  • Wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci.
  • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania dróg zakażeń.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych.
  • Wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli.
  • Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych i ich zapobieganie.

 

Skip to content