PSZCZÓŁKI

Scena ogrodowa z kwiatami i pszczołami

******************************************************************

     Rytmika

        Środa:  14.20  – 14.50 / Piątek: 11.20 – 11.50
                   

*********************************************************************

WRZESIEŃ 2023
Tematy kompleksowe:
1. W przedszkolu
2. Oto ja
3. Moja droga do przedszkola
4. Jesień w parku, w lesie

We wrześniu dzieci:
– określają swój nastrój
– wysłuchają opowiadania B. Szelągowskiej „Konkurs talentów” i opowiadania B.
Piechocińskiej „Wakacyjny skarb”
– wykonają medaliony
– będą wskazywać na mapie Polski Góry i morze
– przeczytają globalnie wyrazy
– poznają zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas spacerów i zabaw na świeżym
powietrzu
– wysłuchają piosenki „Znowu w przedszkolu” i ją zaśpiewają
– będą klasyfikować muszelki i kamyki
– zapoznają się ze znaczkami rozpoznawczymi
– będą rozwijać umiejętność porównywania liczebności zbiorów
– stworzą grupowy kodeks przedszkolaka
– utrwalą umiejętność posługiwania się zwrotami grzecznościowymi
– poznają kąciki znajdujące się w przedszkolu
– poznają pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
– nazwą osoby pracujące w przedszkolu
– wykonają pracę plastyczną „Plac zabaw”
– będą opisywać wygląd swoich kolegów i koleżanek
– wysłuchają wiersza B. Szelągowskiej „Nasze hobby” oraz opowiadania W. Kowalskiej i M.
Ciechomskiego „Burzliwe popołudnie”
– będą rozwijać świadomość, że każdy jest inny
– będą wyróżniać głoski w nagłosie
– będą rozwijać słuch fonematyczny
– poznają pojęcie głoska
– dokonają syntezy głoskowej
– wysłuchają i nauczą się piosenki „Mam sześć lat”
– będą doskonalić poczucie rytmu
– utrwalą orientację w schemacie własnego ciała
– utrwalą nazwy części ciała
– utrwalą zwroty powitalne
– wskażą swoje mocne strony
– opowiedzą o zainteresowaniach kolegów i koleżanek
– poznają zmysły
– dowiedzą się, jak wyglądałby świat bez emocji
– wykonają pracę plastyczną „Kolorowe emocje”
– wysłuchają opowiadania M. Strękowskiej – Zaręby „Moja droga do przedszkola”
– wysłuchają wierszy M. Marzec „Uliczny gwar” oraz K. Wiśniewskiego „Kolorowe znaki”
– wysłuchają i nauczą się piosenki „Każdy chciałby być kierowcą”
– wykonają pracę plastyczną „Pierwsza pomoc”
– poznają figurę geometryczną – koło
– dowiedzą się, co to jest głoska
– nauczą się tworzyć schematy wyrazów trzygłoskowych i czterogłoskowych
– utrwalą wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych
– utrwalą numery alarmowe
– zdobędą informacje na temat udzielania pierwszej pomocy
– poznają oznaki jesieni
– wysłuchają opowiadania A. Widzowskiej „Jesienna wyprawa” oraz wiersza L. Łącz „Pogodna
jesień”
– wysłuchają i nauczą się piosenki „Nadchodzi jesień”
– urządzą kącik przyrody
– poznają figurę geometryczną – kwadrat
– ułożą jesienne rytmy z materiału przyrodniczego
– wielozmysłowo poznają wybrane dary jesieni
– dowiedzą się, które grzyby są jadalne, a które trujące
– dowiedzą się, dlaczego liście zmieniają kolor
– poznają wygląd liści: klonu, kasztanowca, dębu i leszczyny
– wezmą udział w zabawach parateatralnych
– wykonają jesienne kompozycje z materiału przyrodniczego
– rozwiążą jesienne zagadki
– wykonają pracę plastyczną „Jesienna garderoba”.

PIOSENKI
„ZNOWU W PRZEDSZKOLU” (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

1. Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato
i wakacje już skończą się,
wrócą dzieci do przedszkola,
bo w przedszkolu fajne jest.

Ref. W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło,
w naszym przedszkolu miło płynie czas.
Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,
więc tu z chęcią wraca każdy z nas.
 

2. Poznajemy literki i cyferki
i wierszyków uczymy się.
I śpiewamy, i tańczymy,
tu jest piękny każdy dzień.

Ref.

3. Tutaj zawsze koledzy, koleżanki
tak radośnie witają mnie.
Co dzień świetnie się bawimy.
Czy gdzieś będzie lepiej?

Skip to content