Dyżur wakacyjny – opłata za dyżur

DYŻUR WAKACYJNY  

Opłata za dyżur wakacyjny

Stawka dzienna 14 zł x ilość dni dyżuru

Wpłaty prosimy dokonywać na numer konta bankowego:

02 1030 1508  0000 0005 5071 0064

Skip to content