Rodzinny konkurs literacko – plastyczny „Moja bajeczka”

     Rodzinny konkurs literacko – plastyczny „Moja bajeczka”

Organizator konkursu:  Przedszkole Nr 78 w Warszawie

CELE KONKURSU:

 • promowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych,
 • propagowanie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu przy książce,
 • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 • odkrywanie radości tworzenia i obcowania z książką,
 • integracja twórczości plastycznej i literatury.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie książeczki z własnym tekstem i ilustracjami

Temat książeczki: „Moja  bajeczka” 

REGULAMIN

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 78.
 2. Praca może być wykonana z udziałem rodziców, rodzeństwa, rodziny.
 3. Uczestnicy wykonują tylko jedna pracę.
 4. Dzieci wraz z rodzicami wymyślają własną bajkę, opowiadanie, które muszą zilustrować dowolnymi technikami plastycznymi i  złożyć w formie książeczki.
 5. Praca powinna zawierać tytuł, ilustracje i krótki tekst (wymagana jest pomoc rodzica do napisania tytułu i tekstu wymyślonego przez dziecko).
 6. Technika, forma i format pracy są dowolne.
 7. Przedszkole Nr 78 zastrzega sobie prawo do prezentowania praz w swojej placówce oraz nastronie internetowej przedszkola.
 8. Pracę zawierającą metryczkę – imię i nazwisko  dziecka, oraz kartę zgłoszenia (załącznik Nr 1)  uczestnik dostarcza do placówki.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłaniania zwycięzcy  i przyznania nagród.
 10. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 11. Termin składania prac od 1 lutego do 15 lutego 2024r.
 12. Ogłoszenie wyników konkursu: 29.02.2024r.

Koordynatorzy konkursu:  Wioletta Pulkowska, Elżbieta Osial

Skip to content